Privacy beleid Pluk & Proef 1-5-2019

Bij Pluk &Proef vinden we je privacy erg belangrijk, zowel online (www.plukenproef.nl) als in de winkel (kerkstraat 44 te Putten). Daarom vragen we je aandacht voor ons privacy regelement. Hierin kun je vinden welke gegevens we van je gebruiken en vastleggen, voor hoe lang we deze gegevens vastleggen en met welk doel we deze gegevens vastleggen.

Als je vragen hebt met betrekking tot dit privacy regelement dan mag je ons altijd bellen of mailen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pluk & Proef verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plukenproef.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pluk & Proef verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
  Jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een juiste afhandeling van de betaling. We gebruiken jouw gegevens op basis van de tweede grondslag van de AVG namelijk: ‘de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.’
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of recepten
  We versturen je uitsluitend een nieuwsbrief en/of recepten door als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven. Dit doen we op basis van de eerste grondslag van de AVG: ‘toestemming van de betrokken persoon.’
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  Het kan gebeuren dat we nog extra informatie van je nodig hebben of iets over de betaling, levering of bestelling van je product willen bespreken. Het kunnen gebruiken van je telefoonnummer en/of e-mailadres is hiervoor noodzakelijk. Dit in overeenstemming met de tweede grondslag van de AVG: ‘de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.’
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  We maken uitsluitend een account met je persoonsgegevens aan als je hier zelf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit in overeenstemming met de tweede grondslag van de AVG: ‘toestemming van de betrokken persoon.’
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  Om ervoor te zorgen dat de producten die je besteld hebt ook netjes bij je aankomen hebben we je naam en adresgegevens nodig. We gebruiken jouw gegevens op basis van de tweede grondslag van de AVG namelijk: ‘de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.’

Geautomatiseerde besluitvorming

Pluk & Proef neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Pluk & Proef) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pluk & Proef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende doeleinden:

Nieuwsbrief

Heb je toestemming gegeven om een nieuwsbrief en/of recepten toe te sturen, dan slaan we hiervoor je naam en e-mailadres op. Beide gegevens slaan we maximaal twee jaar op, je kunt je echter op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de mail op de button ‘uitschrijven’ te klikken. Eens per jaar (en wanneer er veranderingen plaatsvinden binnen de AGV of ons privacy beleid) sturen we een mail met de vraag of je nog ingeschreven wilt blijven staan. Na twee weken krijg je nogmaals een herinneringsmail. Wanneer je op beide mails niet geantwoord hebt verwijderen we je gegevens definitief. We gebruiken jouw e-mailadres nooit om reclame (van derden) mee te sturen.

Contactformulier

Je kunt een contactformulier invullen op onze website (www.plukenproef.nl). Dit contactformulier is bedoeld voor korte vragen. De gegevens die je doorgeeft zijn je naam en e-mailadres. Nadat we je vraag hebben beantwoord, verwijderen we je gegevens. We proberen je vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.

 

Betalen, versturen en informeren webshop bestelling

Jouw gegevens

Voor de nieuwsbrief hebben we je naam en je e-mailadres opgeslagen. We slaan je e-mailadres op, omdat we uitsluitend via dit kanaal een nieuwsbrief versturen. Jouw naam slaan we hierbij op om zo overzicht te houden wie zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. We houden jouw gegevens net zo lang opgeslagen totdat jij aangeeft geen mails meer van ons te willen ontvangen. Je kunt dit elk moment aangeven door onderaan de nieuwsbrief op de button ‘uitschrijven’ te klikken. We geven jouw gegevens NOOIT door aan derden tenzij we je daar vooraf toestemming om hebben gevraagd.

 

Jouw rechten

 • Je hebt op elk moment inzage in de gegevens die we opslaan, neem daarvoor telefonisch of per mail contact met ons op.
 • Je mag te alle tijden om uitleg vragen over wat we met je persoonsgegevens doen, hoe we die bewaren, hoe lang we die bewaren en met welk doel we die bewaren.
 • Je hebt het recht om door ons gemaakte fouten te laten corrigeren.
 • Je kunt ons elk moment verzoeken om (verouderde) persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over ons gebruik van jouw gegevens.

 

Contactgegevens Pluk & Proef

Pluk & Proef
Kerkstraat 44
3882 BS Putten
Info@plukenproef.nl
0341-204725
KVK: 69431086

Wijzigingen

Let op! We kunnen ons privacy beleid elk moment wijzigen. Let er altijd op dat je het meest actuele beleid raadpleegt. Ons privacy beleid is altijd openbaar inzichtelijk en up to date via www.plukenproef.nl.